Gọng kính đen MS51562
Vòng cổ mặt gỗ hoàng đàn khắc bông sen kèm hộp gỗ
Vòng chuỗi tay lam sa 12 ly 15 hạt
Kính lão không viền Insight 2 độ MS41118