www.nhonmy.comĐơn hàng đang xử lý dành cho admin

Quy trình Đơn hàng đặt vào ở chế độ đang xử lý > sau khi xác nhận đơn hàng hoàn thành, admin chuyển qua chế độ hoàn thành, hoặc chế độ chờ nếu khách hàng chuyển khoản, và hủy nếu khách hàng...

Xem chi tiết ❭
www.nhonmy.comPhương thức thanh toán COD

Khách hàng chọn phương thức này khi muốn nhận hàng rồi mới thành toán tiền cho người bán hàng. Giá 250,000đ

Xem chi tiết ❭