1 thùng ReadyQ giải rượu & bảo vệ gan
Hết say 15 phút dùng ReadyQ giải rượu, bia chai 100ml