Viết command, review, seeding sản phẩm, dịch vụ trên Fanpage

www.nhonmy.com Mở
Đăng 1 sản phẩm, dịch vụ lên Group quyền Fanpage

www.nhonmy.com Mở
Thêm 1 người theo dõi ( follow) trang từ quảng cáo facebook

www.nhonmy.com Mở
[tự nhiên] Thêm 1 người theo dõi ( follow) trang tự nhiên

www.nhonmy.com Mở
Tham gia nhóm quyền Fanpage

www.nhonmy.com Mở
Share ( chia sẻ) bài viết từ fanpage sang Group

www.nhonmy.com Mở
Đăng 1 sản phẩm, dịch vụ lên Group quyền Fanpage & share 20 Group

www.nhonmy.com Mở
Share ( chia sẻ) bài viết vào 1 fanpage ( trang) facebook

www.nhonmy.com Mở
Viết bài & Lên lịch đăng bài trong Fanpage

www.nhonmy.com Mở
Thêm 1 người thích (like) trang

www.nhonmy.com Mở