Hệ thống, giải pháp web cho Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội (Kim Cương)

www.nhonmy.com

Hệ thống vận hành Câu Lạc Bộ, Hiệp Hội với tiêu chí cho là nhận, gieo trồng không săn bắn

Mở

Phân hệ Khách Mời câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ Khách Mời này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Mở

Phân hệ Lưu Trữ câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ Lưu Trữ này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Mở

Phân hệ TMĐT câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ TMĐT này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Mở

Phân hệ Thẻ Hội Viên câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ Thẻ Hội Viên này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Mở

Quản lý quảng cáo google shopping ( 1- 10 sản phẩm)

www.nhonmy.com

Hỗ trợ tối ưu quảng cáo google shopping đạt hiệu suất TỐI ĐA, tiết kiệm chi phí TỐI THIỂU, gia tăng độ phủ khách hàng nhiều nhất. Doanh nghiệp của bạn có thể...

Mở

Phân hệ Bio-link câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ Bio-link này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Mở

Quản lý quảng cáo google tìm kiếm hàng tháng ( 1 -5 từ khóa)

www.nhonmy.com

Tối ưu quảng cáo tìm kiếm đạt hiệu suất tối đa, độ phủ khách hàng nhiều nhất.

Mở

Xây dựng kênh, nhập đầy đủ thông tin trên Tiktok( từ T2 -> T6)

www.nhonmy.com

Mở

Phân hệ Tin Tức hội viên câu lạc bộ, hiệp hội

www.nhonmy.com

Phân hệ Tin Tức này là lõi chính trong hoạt động câu lạc bộ, hiệp hội trong xu hướng toàn cầu, và số hóa quy trình hoạt động

Mở