Aff: Hệ thống quản lý Trưởng Nhóm

Bạn nên có hệ thống quản lý nhóm công tác viên để giúp quản lý đội nhóm công tác viên, hiệu quả, trả lương cho trưởng nhóm theo doanh số cả đội. ? Cho phép tạo thêm một cấp quản lý ? Quản lý được doanh số ? Quản lý số đơn hàng...

www.nhonmy.com Mở