Module đặt Tour du lịch

– Giá người lớn, giá trẻ em, số ghế trống, ngày khời hành. thời gian – Thanh toán 100% hay đặt cọc – Số người (bao nhiêu người lớn, bao nhiêu trẻ em) / Giảm giá – Admin : – Thêm, sửa, xóa danh...