Aff- Rút gọn link giới thiệu

Nhơn Mỹ đã tùy biến Plugin: Pretty Links thành tính năng rút gọn link cho Aff ngay trong website mình