Push – Tiếp thị lại miễn phí

Tạo thông báo đẩy (Push Notification) là một điều cần thiết giúp tăng traffic cho web WordPress bằng cách gửi thông báo quan trọng đến người dùng ngay trên các trình duyệt phổ biến như Google Chrome và FireFox.