Xây Dựng Website Thương Mại Điện Tử Chuyên Nghiệp

Website thương mại điện tử là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán...